Po chvíli hledání v šuplíku byl sestaven následující obvod, který funguje jako jednoduchý bezpečný elektronický spínač. Tento spínač se připojí mezi baterii a přijímač, může se k němu připojit také nabíjecí konektor pro baterii, aby při nabíjení nebylo nutné zapojení demontovat (vývody +LADER, -LADER – pozor však na to, aby byl spínač při nabíjení vždy ve stavu VYPNUTO). Elektronický spínač je řízen dvoupolohovým přepínačem poloh. Ten může být libovolný, např. i za 10Kč, neboť přes něj nepoteče téměř žádný proud a při jeho poruše (trvalém rozepnutí) se stane pouze to, že přijímačové vybavení bude trvale zapnuté a nepůjde vypnout. Vlastní výkonový spínací prvek je tvořen P-MOSFET tranzistorem IRF7416 s maximálním trvalým proudem bez chlazení 10A. 
img img
Deska plošných spojů v rozlišení 600dpi
img
Pohled na rozmístění součástek

Zapojení používám v modelu pro svůj přijímačový čtyřčlánek již delší dobu bez jediného problému, není třeba nic demontovat nebo rozpojovat při nabíjení a vůbec nic se nehřeje. Snad jediná nevýhoda bude skutečnost, že ve vypnutém stavu (mechanický přepínač je sepnut) se vždy odebírá zanedbatelný proud na uzavření tranzistoru - asi 50µA.

img
Spínač napevno připájený ke čtyřčlánku NiCd

img

Hotový spínač. Vlevo dole vývody k baterii, vpravo nahoře výstup pro přijímač a pod ním nabíjecí konektor se spínačem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Další část úlohy bylo vytvoření lineárního stabilizátoru k tomuto spínači. Ten měl být napájen ze dvoučlánku LiPol a stabilizovat na napětí 5V. Nic jsem neřešil, rovnou jsem v GME koupil lineární Low-Drop stabilizátor LM1084, jenž je schopen na výstupu dodat proud až 5A. Podle referenčního zapojení jsem jej se dvěma kondenzátory nabastlil přímo na původní desku spínače. K obvodu jsem ještě přišrouboval chladič ve tvaru žebrované vaničky (typ D03-BLK), zatáhl do smršťovačky a bylo hotovo. Pro vyzkoušení jsem připojil na vstup dvoučlánek LiPol a k výstupu žárovku. Při odběru 2,5A již chladič silně hřál, ale kupodivu se ani po deseti minutách nic nepoškodilo. Jak se stabilizátor osvědčí v praxi, to se teprve ukáže. Sezóna přece ještě nezačala…

Poznámka: Spínač i s napěťovým stabilizátorem mají už za sebou několik letů v elektrovětroni Cornix s kompletně mechanizovaným křídlem. Jako přijímačové baterie zde slouží dvoučlánek LiPol 450mAh.

 

img
Schéma upraveného spínače s BEC