Změna bodování přistání

Změna bodování přistání
Na základě návrhu několika soutěžních pilotů byla přednesena a následně schválena změna pravidel RCEO na rok 2015. Změní se způsob bodování přistávání, rozdělení pásma bude nově po deseti centimetrech, přičemž za každých 10 centimetrů od středu kruhu bude ztráta jednoho bodu. Je potřeba pouze přidat nové značky do stávajících měřicích pásem (viz tabulka níže, změna bodování se týká pouze vzdáleností do jednoho metru od přistávacího bodu).
Počet komentářů: 3   |   Zobrazit komentáře

Změny v pravidlech RCEO na rok 2014

Jak někteří dobře ví, pro příští rok byla schválena prozatímní kategorie "Stopalcovek" RCEV, kde hraje ústřední funkci výškový spínač a maximální rozpětí do 2,54 metrů. Kromě této nové kategorie byla schválena i změna přepočtu bodování do žebříčku pro kategorii RCEO.
Počet komentářů: 0

RCEO pro rok 2010

Jak jsem zmínil v aktualitách, zkratka RCEO se stala českou oficiální národní kategorií. Změny v pravidlech se nekonají, pouze jsme se s šéftrenérem Nezhybou dohodli na těchto doplňujících informacích.
Počet komentářů: 0

Aktuální pravidla kategorie RCEO

Počet komentářů: 0

Archiv - Hodnocení přistání – návrh změny v RCEO a RCE7

Současné znění pravidel podle svazu modelářů z několika důvodů nevyhovuje, zde je tedy návrh na jejich změnu a podstatné zpřísnění. Podle nového by měl být kladen daleko větší důraz na přistání. Letos se již tyto změny uplatnily na několika soutěžích, snad se dostanou i do oficiálního výkladu SMČR.
Počet komentářů: 0