Do žebříčku se nově započítá výsledek (zaokrouhlený na jedno desetinné místo) vypočítaný podle vzorce:

                                  výsledek soutěžícího x (krát) 1000
výsledek soutěžícího pro žebříček =————————————————————————————————————
                                  počet započítaných kol x (krát) 400

 

Příklad č.1:
5 odlétaných kol, 4 započítaná,    výsledek soutěžícího  1582b. (1582/(4*400))*1000= 988,8 b

Příklad č.2:
6 odlétaných kol, 5 započítaných, výsledek soutěžícího 1973b. (1973/(5*400))*1000= 986,5 b

 

 

Způsob zápočtu do žebříčku je převzat podle dlouholeté a osvědčené praxe v kategorii RCV2. Tento způsob lépe vystihuje kvalitu dosaženého výkonu soutěžícího ve srovnání s maximálně možným bodovým ziskem.Žebříček je lépe a jemněji rozvrstven, než při přepočtu na 1000 bodů vítěze. Rovněž je tím dosaženo toho, aby v žebříčku nebyly egalizovány dosažené výsledky.

 

Někdo může namítnout, že takto budou v nevýhodě ti, kteří létali na soutěžích ve špatném počasí. Jenomže je třeba si uvědomit, že nic takového jako špatné počasí neexistuje - někomu lépe vyhovuje bezvětří no a jiný nejraději létá ve větru či za nízké oblačnosti - jako na jedné soutěži v Uničově Laughing. V rámci podmínek, které svaz modelářů stanovil jako limitní pro povolení soutěžních letů, lze všechno považovat za dobré počasí.