Technické údaje

  • Napájecí napětí: 11 - 15V
  • Odebíraný proud: asi 4mA, při seplém relé asi 40mA
  • Teplota spínání: nastavitelná od -10°C do +100°C

V zapojení je použit obvod LM741, který slouží jako komparátor s hysterezí nastavitelnou přes jeho zpětnou vazbu. Teplota se snímá polovodičovým senzorem KTY81/220B (nebo KTY10). Tento senzor má pozitivní tepelnou závislost, tzn. s rostoucí teplotou roste jeho odpor. Napětí na senzoru se porovnává s nastaveným napětím na trimru R2. Pokud je toto napětí vyšší než nastavené, na výstupu komparátoru se objeví plné napětí a relé sepne. To znamená, že relé spíná až po dosažení zadané teploty - na to je potřeba nezapomínat. LED1 indikuje stav, kdy je relé sepnuté, takže by neměla svítit, jestliže zařízení právě topí.

 

img

 

 

Teplota se nastavuje trimrem R2, hystereze spínání potom trimrem R1. Zařízení nemá sloužit jako přesný termostat, ovšem plně zastane svou funkci, jestliže chceme, aby se baterie rychle ohřály, ale nespálily. Při použití topné spirály 35W a olověného akumulátoru 12V trvá ohřev LiPolek na 40 - 50°C přibližně 10-15min.