Poznámka:Určeno jen pro studijní účely. Užití publikovaných textů je jen na vlastní nebezpečí. Autor nezodpovídá za žádné škody na zdraví či majetku, které byly způsobené na základě úprav popsaných v článku. Je rovněž možné, že podobné úpravy elektronických zařízení povedou ke ztrátě záruky.

 

Zařízení se chová obdobně jako klasický mechanický spínač, přičemž RC Switch dokáže řídit jednu signálovou linku (pomocí log. 0 = vypnuto, resp. log. 1 = zapnuto). Naproti tomu RC Power Switch lze připojit přímo do okruhu se servy, tj. mezi přijímač a přijímačovou baterii. RC Power Switch se potom chová jako primární vypínač pro palubní elektroniku.

 

RC spínače (všechny produkty RC Switch a RC Power Switch) je možné obsluhovat výhradně pomocí vysílačů JETI DC/DS - ve vysílači se totiž nachází speciální menu, kde lze parametry RC spínače konfigurovat, navíc je potřeba  jej spárovat. Ke každému modelu je možné spárovat maximálně jeden RC spínač.

 

V praxi to vypadá tak, že jednoduše přijdete na letiště s modelem a ten položíte na vzletovou dráhu. Dojdete si pro vysílač zpět do depa, zapnete jej a navolíte požadovaný model v paměti. Cvaknete spínačem na vysílači, potvrdíte bezpečnostní dotaz ("Opravdu chcete model zapnout?") a eroplán se sám aktivuje. Provedete předletovou kontrolu a letíte. Po přistání zajedete s modelem do depa, na vysílači cvaknete spínačem na druhou stranu, potvrdíte ("Opravdu chcete model vypnout?") a můžete chystat další model na start. RC Switch je možné aktivovat i ze vzdálenosti několika desítek metrů.

 

 

Jako hlavní spínač byl použit RC Power Switch 5A vytažený z krabičky a se zkrácenými káblíky. Zapojení stabilizátoru vychází z osvědčeného schématu, které zde bylo zveřejněno již v minulosti:

Jednoduchý elektronický spínač se stabilizátorem BEC

 

img
Stavba spínače. Stabilizátor je opatřen malým žebrovaným chladičem.

 

img
Hotový RC Power Switch se stabilizátorem na 5V

 

 

Byl použit stejný stabilizátor LM1084 se dvěma blokovacími kondenzátory. Žebrovaný chladič, potřený trochou teplovodivé pasty, se stará o odvod tepla ze stabilizátoru. Zapojení je dimenzované na napětí 6-8,4V a trvalý proud 2A: pro 4-6 analogových serv ve větroni dostatečné. Jestliže potřebujete větší proudový odběr (typicky při použití digitálních serv), použijte raději lépe dimenzovaný stabilizátor napětí, který je již z výroby připraven na propojení s RC spínačem (např. SBEC 40).

 

Hmotnost RC spínače se stabilizátorem 5V bez kabeláže je nějakých 8g.

 

 

img
Detail modulu i s přijímačem

 

img
Hotový RC Power Switch s přijímačem a baterií